Vessörundån

Resultat

2024: Londböle-Grundviken

2023: Sondby-Köttboda

2022: Svenskborg-Håbacka-Rutistensberget

2021: Svenskborg-Rutistensberget-Håbacka

2020: Svenskborg-Bergviken

2019: Mjåviken

2018: Londböle-Grundviken

2017: Svenskborg-Håbacka

2016: Svenskborg-Skavarböle

2015: Kroksnäs-Näse

2014: Sondby-Köttboda

2013: Kurböle-Näse

2012: Skavarböle-Londböle